Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Debt to EBITDA Ratio | Борг/EBITDA

Категорія — Фінансова звітність

Борг/EBITDA - коефіцієнт, який використовується в фінансовому аналізі для визначення рівня боргового навантаження компанії.

Показник являє собою відношення сукупного боргу і прибутку до сплати відсотків по кредитах, податку на прибуток, обліку зносу і нарахованої амортизації ( EBITDA ).

Даний коефіцієнт показує, за який термін компанія зможе виконати свої зобов’язання, направляючи на їх погашення весь чистий грошовий потік. Чим вище значення показника, тим більше рівень боргового навантаження, а значить, і ризик невиконання фінансових зобов’язань.

Розрахунок обох значень показника (Борг, EBITDA) проводиться на основі фінансової звітності компанії. Формальних нормативних коефіцієнтів не існує, проте в міжнародній практиці «нормальним» представляється коефіцієнт Борг/EBITDA, значення якого ≤ 3. Компанії з показником Борг/EBITDA, що перевищує 4-5 (залежно від галузі), характеризуються високим борговим навантаженням і, як правило, мають труднощі з погашенням існуючої заборгованості і подальшим залученням позикових коштів.

На практиці показник Борг/EBITDA використовується широким колом осіб, починаючи від рейтингових агентств, кредитних фахівців і інвестиційних банкірів і закінчуючи менеджментом компанії і її акціонерами. За допомогою даного показника можна скласти уявлення про фінансову стійкість компанії, порівнюючи вибране значення з середнім по галузі.

Терміни з цієї ж категорії

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.