Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

EBITDA

Категорія — Фінансова звітність

EBITDA (аббр. Англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization ) - аналітичний показник, який показує обсяг прибутку до вирахування відсотків за кредитами, податку на прибуток і амортизації активів.
Показник корисний при порівнянні підприємств однієї галузі, але мають різну структуру капіталу, дозволяє визначити ефективність діяльності компанії незалежно від її заборгованості перед різними кредиторами і державою, а також від методу нарахування амортизації.
Незважаючи на широке використання, даний показник не є стандартизованим бухгалтерським показником, це пов’язано з розмитістю понять «амортизація» і «відсотки» в бухгалтерському обліку. Менеджмент компанії розраховує EBITDA окремо від стандартизованої звітності і використовує його для наочності фінансового становища компанії.

Існує кілька методів розрахунку показника EBITDA:


1. Метод «Зверху вниз».


EBITDA = Операційний прибуток + Витрати на амортизацію основних засобів + Витрати на амортизацію нематеріальних активів


У цьому випадку передбачається, що операційний прибуток є основним джерелом доходу фірми. Різниця EBITDA від операційного прибутку полягає тільки в нарахованої амортизації.


2. Метод «Знизу-вгору»


EBITDA = Чистий прибуток + Процентні витрати + Податки з прибутку компанії + Амортизація основних і нематеріальних активів


При використанні даного методу в EBITDA може потрапити безліч одноразових статей з звітності, що призведе до спотворень результатів. Точні дані без коригування за цією формулою отримати не можна.

Терміни з цієї ж категорії
Терміни з цієї ж категорії

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.