Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

CUSIP

Категорія — Параметри емісії
CUSIP-код (CUSIP, код Комітету з процедур одноманітної ідентифікації цінних паперів), скорочення від англ. Committee on Uniform Securities (Identification Procedures) є міжнародним кодом, що однозначно ідентифікує фінансові інструменти. Він дозволяє ідентифікувати та диференціювати різні цінні папери, такі як облігації, акції, варранти, деривативи, фонди тощо. CUSIP присвоюється всім паперам, які розміщуються або торгуються в США та Канаді, у тому числі не котируються на біржі.

CUSIP складається з дев’яти буквено-цифрових символів. Перші шість називаються базою або CUSIP-6 і позначають емітента цінного паперу. Сьомий та восьмий символи позначають тип паперу, а дев’ятий є контрольним, згенерованим автоматично. CUSIP-код відповідає NSIN-символам ISIN-коду (символи 3-11). Наприклад, у CUSIP 084664BL4 символи 084664 позначають емітента Berkshire Hathaway, BL – облігацію, а 4 є контрольним символом.

Система CUSIP належить Американській асоціації банкірів (American Bankers Association) та рейтинговому агентству Standard & Poors.
Терміни з цієї ж категорії
Registration is required to get access.