Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Bulldog Bond | Бульдог-облігація

Категорія — Види облігацій

Бульдог-облігація – це вид іноземної облігації, випущеної на внутрішньому ринку Великобританії іноземною організацією у фунтах стерлінгів (GBP). Назва походить від породи «Бульдог», яка з давніх-давен вважається символом Великобританії. Поняття бульдог-облігації є досить схожим на інші типи іноземних облігацій, такі як: Kangaroo Bond, Yankee Bond, Panda Bond, Samurai Bond, але у них є відмінності в: 1) особливості державного регулювання; 2) ринкової території.
Основні характеристики бульдог-облігації полягають у наступному: 1. Емітент не є резидентом Великобританії та її підконтрольних територій. 2. Валюта емісії – фунти стерлінгів (GBP). 3. Організатором таких випусків є банки чи група банків, зареєстрованих біля Великобританії. 4. Можуть вільно купуватись нерезидентами країн, на території яких відбувається розміщення. Переваги, як і недоліки, доцільніше поділити для інвестора та для емітента.
Переваги для інвестора: 1. Висока ліквідність. 2. Нівелювання валютних ризиків (якщо інвестор з-за кордону). 3. Стабільність та високий рівень розвитку ринку цінних паперів Великобританії. 4. Вища прибутковість порівняно з внутрішніми корпоративними облігаціями.
Недоліки для інвестора: 1. Вищі ризики знецінення цінних паперів. 2. Формальні обмеження на купівлю та продаж (номінал, підвищені вимоги до інвестора).
Переваги для емітента: 1. Висока ліквідність. 2. Нівелювання валютних ризиків країни-емітента. 3. Підвищений попит на інструмент.
Недоліки для емітента: 1. Вищі виплати інвесторам у порівнянні з внутрішніми борговими цінними паперами на рідному ринку. 2. Підвищений ризик невиконання зобов’язань, якщо валюта емітента є волатильною. 3. Найменший вибір можливих організаторів розміщень. 4. Більш тривала процедура емісії, а також менш гнучкі параметри розміщення.
Приклади: Bank of Ireland, 13.375% perp., GBP Morgan Stanley B.V., 0% 10aug2027, GBP

Терміни з цієї ж категорії
Терміни з цієї ж категорії

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.