Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Tier 2 Capital Bonds

Категорія — Види облігацій
Tier 2 Capital Bonds - це облігації, які є складовою банківського капіталу 2-го рівня. Tier 2 Capital Bonds, як правило, є субординованим боргом.

У контексті банківських установ капітал першого рівня банку складається з депозитів, а капітал 2-го рівня включає гібридні інструменти, субординований борг та загальні резерви на покриття збитків з позик та ін. Капітал 2-го рівня є додатковим, оскільки він менш надійний, ніж капітал 1-го рівня. Його важче точно оцінити через його склад активів. Капітал 2-го рівня складається з 2 підкатегорій:

- Капітал верхнього рівня: він складається з інвестицій в основні засоби, резервів переоцінки та безстрокових цінних паперів.
- Капітал нижнього рівня: він складається із субординованого боргу із строком погашення не менше п’яти років.

Хоча Tier 2 Capital Bonds зазвичай мають вищі відсоткові ставки, ніж інші облігації, вони ж несуть значно вищі ризики. На банки поширюються законодавчі обмеження випуск облігацій другого рівня.

Прикладом Tier 2 Capital Bonds може бути United Overseas Bank, 2% 14oct2031, USD, мета розміщення якої зафіксована як “Bail-in Basel III Tier 2 Capital”.
Терміни з цієї ж категорії
Registration is required to get access.