Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

AT1 Bonds | Additional Tier 1 Capital Bonds

Категорія — Види облігацій

Капітал першого рівня є ключовим показником фінансової стійкості та платоспроможності банку, і формується із звичайних акцій, резервів та привілейованих акцій.

Tier 1 Capital часто використовується регулюючими органами в розвинених країнах і вважається за необхідне визначення кредитоспроможності фінансової установи. Його використання дозволяє точно оцінити фінансовий стан компанії, оскільки він є ясним та надійним показником ліквідних активів, що знаходяться у розпорядженні фінансової установи. Це забезпечує високий рівень безпеки як регулюючих органів, так потенційних інвесторів.

Отже, технічно капітал першого рівня є основним капіталом, доступним банку. Капітал першого рівня може розраховуватися математично за допомогою рівняння, відомого як "коефіцієнт достатності капіталу першого рівня".

За законом банки повинні мати певну суму капіталу першого рівня. Відповідно до Базельських угод капітал банків може бути поділений на два класи (рівня): "основний клас" (перший рівень), що складається з акціонерного капіталу та балансових резервів нерозподіленого прибутку після сплати податків, і "додатковий клас", що складається з додаткових статей.

Часто банки випускають так званий додатковий капітал першого рівня (АТ1) для збирання додаткової ліквідності та досягнення мінімального необхідного порога капіталу першого рівня. Additional Тier 1 Bonds — це переважно безстрокові облігації, що передбачають кол-опціони, за допомогою яких Банк може викупити їх у інвесторів. Ці облігації мають нижчий кредитний рейтинг порівняно з пріоритетнішими борговими цінними паперами тієї ж кредитної установи-емітента, пропонуючи більш високу прибутковість, щоб компенсувати цей ризик. Piraeus Financial, 8.75% perp., EUR може бути прикладом додаткового капіталу першого рівня.

Терміни з цієї ж категорії
Терміни з цієї ж категорії

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.