Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Make-Whole Call

Категорія — Опціони і їх види
Make-Whole Call (MWC) - вид call-опціону, що закріплює право емітента на дострокове погашення облігації в будь-який день встановленого наперед періоду.

На відміну від американського call-опціону MWC, як правило, немає lock-up-періоду, і інтервал його дії починається з дати початку нарахування купонів по облігації. Крім того, ціна виконання MWC не фіксована та визначається як найбільше значення з двох можливих: - 100% номінальної вартості облігації; - Сума дисконтованих виплат по облігації (номінальної вартості та всіх купонних платежів). Ставкою дисконтування для MWC виступає дохідність конкретних державних облігацій, збільшена на заздалегідь встановлену кількість базисних пунктів.

Дата закінчення періоду дії MWC часто співпадає з датою початку американського опціону (як, наприклад, у UnitedHealth Group, 3.875% 15aug2059, USD); також MWC може поширюватися і на весь термін обігу облігації і закінчуватися в дату її погашення (наприклад, UnitedHealth Group, 3.85% 15jun2028, USD).

За інших рівних MWC знижує вартість облігації слабше, ніж американський call-опціон, оскільки є більш вигідним для власника.
Терміни з цієї ж категорії
Registration is required to get access.