Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Covenant | Ковенант

Категорія — Ковенанти
(від латів. conventum - угода) - частина договору, яка зобов’язує емітента вчиняти або не вчиняти певних дій. До таких дій належать зміна структури зобов’язань, структури активів та структури акціонерного капіталу. Зміни можуть охоплювати окрему компанію (емітента) або групу компаній (емітента та залежні компанії/залежні особи, які надають забезпечення).
Терміни з цієї ж категорії
Registration is required to get access.