Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Underwriting | Андеррайтинг

Андеррайтингна ринку цінних паперів - послуги з організації емісії цінних паперів та їх розміщення на первинному ринку.
Такі послуги емітенту надає андеррайтер - професійний учасник або група професійних учасників ринку цінних паперів, в якості яких виступають ліцензовані інвестиційні компанії та інвестиційні банки. Андеррайтинг великих випусків цінних паперів здійснює синдикат фінансових інститутів.

Функції андеррайтера:
• підготовка емісії цінних паперів;
• укладання угод з розміщення випуску цінних паперів;
• підтримка цін на розміщення цінних паперів;
• подальша аналітична і дослідницька підтримка цінних паперів.

Види андеррайтингу в світовій практиці:
•Андеррайтинг на базі твердих зобов’язань - андеррайтер бере на себе зобов’язання викупити у емітента і перепродати всі цінні папери, що пропонуються для первинного публічного розміщення. Таким чином, андеррайтер бере на себе всі фінансові ризики в разі невдачі розміщення емісії.
•Андеррайтинг на базі кращих зусиль - андеррайтер зобов’язується розмістити максимально можливий обсяг нової емісії, при цьому всі ризики, пов’язані з нерозміщенням цінних паперів, перекладаються на емітента. Тому вартість такого виду андеррайтингу нижче в порівнянні з андеррайтингом на базі твердих зобов’язань.
•Андеррайтинг на принципі «все або нічого» - андеррайтер зобов’язується розмістити весь випуск повністю. У разі невиконання зобов’язань договір з андеррайтером розривається.
•Андеррайтинг «стенд-бай» - андеррайтер бере на себе зобов’язання викупити для подальшого розміщення невикуплену частина емісії.
•Андеррайтинг з авансуванням емітента - емітент попередньо бере кредитні ресурси у банку-андеррайтера під його погашення з коштів, отриманих від розміщення цінних паперів. Андеррайтинг без авансування емітента не може накладає умов фінансової залежності на учасників договору андеррайтингу.
•Конкурентний андеррайтинг - емітент укладає договір з одним з конкуруючих андеррайтерів, який запропонував найкращі цінові та інші умови.

Переваги:​​
•перерозподіл ризиків між сторонами договору;
•економія часу учасників ринку;
•досвід і кваліфікація професійних учасників ринку;
•розміщення цінних паперів серед широкого кола інвесторів;
•висока ефективність розміщення цінних паперів;
•можливість формування ліквідного ринку для даного випуску.

Терміни з цієї ж категорії
Терміни з цієї ж категорії

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.