Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Stock Exchange | Фондова біржа

Категорія — Учасники ринку
Фондова біржа — це фінансовий інститут, який забезпечує роботу ринку цінних паперів за допомогою організації та контролю угод з купівлі-продажу облігацій, акцій, деривативів та інших фінансових інструментів.

Основними функціями фондової біржі є:

• здійснення посередницької діяльності між покупцями та продавцями цінних паперів;
• відображення рівноважних біржових цін, що складаються із ставлення попиту та пропозиції на фінансові інструменти;
• забезпечення контролю за виконанням угод та обігом цінних паперів; Тендери • організація процедури лістингу цінних паперів;
• акумуляція тимчасово вільних коштів та їх перерозподіл;
• підтримка гласності та відкритості біржових торгів.

Фондова біржа забезпечує публічність проведених торгів шляхом публікації котирувань цінних паперів, результатів торгових сесій, часу торгів. Також біржа має право визначати розмір та порядок стягнення з учасників торгів внесків, зборів та інших платежів за надані послуги, а також розмір та порядок стягнення штрафів за порушення встановлених нею правил.

Найбільшими світовими фондовими біржами з капіталізації є NYSE, NASDAQ, Japan Exchange Group, Shanghai Stock Exchange, Euronext і т.д.
Терміни з цієї ж категорії
Registration is required to get access.