Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Sinkable bond | Облігація з фондом погашення

Категорія — Види облігацій
Облігація з фондом погашення - це облігація, що забезпечується фондом, який створюється емітентом для виплати основної суми боргу відповідно до заявленого в умовах випуску графіка погашення.

Фонд погашення - це пул коштів, зарезервований компанією на погашення раніше випущеного боргу до встановленої дати погашення за наперед визначеним графіком. Емітент не резервує всі гроші відразу, а поповнює фонд регулярно (не оскільки це описано у графіку погашення, а частіше).

Облігації з фондом погашення можуть бути вигідні для емітентів, оскільки є дешевшим способом залучення коштів, оскільки емітент знижує ставку запозичення через позитивний вплив фонду погашення на кредитний рейтинг. З погляду інвестора облігації з фондом погашення є інвестиційні інструменти з низьким рівнем ризику.

До прикладів Sinkable Bonds можна віднести випуск муніципалітету Bay Area Toll Authority, 5% 1apr2054, а також випуск корпоративного емітента Albar Mimunit Services, 3.25% 13jan2027.
Терміни з цієї ж категорії
Registration is required to get access.