Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Rating Agency | Рейтингове агентство

Категорія — Кредитні рейтинги

Рейтингове агентство — організація, що займається оцінкою кредитоспроможності емітентів та інвестиційної якості цінних паперів, що випускаються, в результаті якої емітентам присвоюються кредитні рейтинги.

Загалом у світі здійснюють свою діяльність близько 100 рейтингових агентств, які поділяються на міжнародні та національні рейтингові агенції. Виділяють три найбільш авторитетні агенції, які називають «великою трійкою»: Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service.

Особливості:

• надає рейтинги емітентам зобов’язань або цінних паперів: суверенним державам, місцевим органам влади, компаніям спеціального призначення, комерційним та некомерційним організаціям;
• не здійснює оцінки кредитоспроможності фізичних осіб;
• надає рейтинги цінним паперам: облігаціям, депозитним та ощадним сертифікатам, комерційним паперам, привілейованим акціям та структурованим фінансовим продуктам;
• надає рейтинг у формі буквеної оцінки, що відображає ймовірність того, що позичальник зможе повернути основну суму боргу та нараховані відсотки;
• крім рейтингу позичальника публікує також прогноз:
• позитивний - за наявності ймовірності позитивних змін та можливості підвищення рейтингу; • стабільний — очікується збереження рейтингу незмінним;
• негативний — за наявності ймовірності негативних змін та можливості зниження рейтингу.

Переваги:

• рейтингові агентства надають заходи ризику для різних організацій, що дозволяє інвесторам отримати незалежну думку про кредитний ризик кожного позичальника, який, у свою чергу, може отримати доступ до позикового фінансування без необхідності оцінки кожного кредитора;
• інвестори мають доступ до актуальної інформації про надійність своїх вкладень, оскільки платоспроможність позичальника оцінюється агентством протягом усього періоду співробітництва;
• рейтинги агентства використовуються банками для визначення премії за ризик, що стягується за кредитами та облігаціями. Низький кредитний рейтинг призводить до збільшення процентної ставки за борговими зобов’язаннями; • високий кредитний рейтинг дозволяє отримати доступ до великих інвесторів;
• сприятливий рейтинг на країновому рівні може сприяти залученню прямих іноземних інвестицій в країну.

Недоліки:


відсутність конкуренції на ринку кредитного рейтингування: велику частку займають компанії «великої трійки»;
• наявність міжнародної шкали та національної, не обмеженої суверенним рейтингом країни;
• повільна швидкість реакції на події та помилкові оцінки рейтингових агентств можуть спровокувати кризові явища. Так, присвоєння високого кредитного рейтингу цінним паперам з іпотечним покриттям, які виявились інвестиціями з високим ризиком, стало однією із причин фінансової кризи 2008 року; Тендери • суперечливість результатів різних рейтингових агентств;
• конфлікт інтересів між рейтинговими агентствами та емітентами цінних паперів, які оплачують надання рейтингових послуг та зацікавлені у позитивній оцінці;
• політична заангажованість.

Терміни з цієї ж категорії
Терміни з цієї ж категорії

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.