Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Ratchet bond (Rate adjustable bond)

Категорія — Види облігацій
Ratchet bond (Rate adjustable bond) – це облігація зі змінним купоном, чия періодична мінливість визначається купонною формулою, в якій є базова ставка – обрана емітентом на ринку капіталу ставка-бенчмарк, та фіксована маржа, яка додається до цієї базової ставки. Однак на основі формули, купон може змінюватися лише у напрямку зниження. Щойно ставка купона знизилася, вона зможе підвищитися, навіть якщо базова ставка згодом зросте. Таким чином, дана облігація дозволяє інвесторам відтворювати грошовий потік від групи облігацій, що підлягають викупу (callable bonds).
Терміни з цієї ж категорії
Registration is required to get access.