Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Prospectus | Проспект емісії

Проспект емісії - це офіційний емісійний документ, який готується емітентом перед розміщенням цінних паперів і містить істотну інформацію про організацію і параметри планованих розміщень. Проспект емісії проходить процедуру реєстрації у відповідному наглядовому органі країни розміщення цінних паперів.

Головна мета складання проспекту емісії полягає в наданні повної, вичерпної і достовірної інформації, завдяки якій потенційні інвестори можуть прийняти виважене інвестиційне рішення про придбання даного випуску.

Проспект емісії включає в себе відомості про емітента та фінансово-господарської діяльності, яку він веде, включаючи всі фактори ризику; фінансову звітність емітента; детальні умови розміщення (мета випуску, об’єм, дати розміщення і погашення, ставки і порядок виплати купона, оферти, ковенанти, умови забезпечення випуску).

Виділяють первинний проспект і остаточний проспект емісії. Початковий проспект складається заздалегідь, до випуску, коли багато параметрів емісії ще не визначені. Він використовується для початкового визначення інтересу ринку та інвесторів до пропонованого цінного паперу. Остаточний проспект емісії містить повний опис випуску, включаючи ціну розміщення.

Проспекти по конкретної емісії на сайті Cbonds можна знайти на сторінці цього випуску в блоці «Емісійні документи». Наприклад, Pemex, 6.5% 2jun2041, USD (US71654QAZ54).
Терміни з цієї ж категорії
Registration is required to get access.