Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

OIBDA

Категорія — Фінансова звітність
OIBDA (Operating Income Before Depreciation and Amortization) – це операційний прибуток, який отримує компанія, до відрахування величини зносу основних засобів та амортизації нематеріальних активів.

Формула розрахунку показника OIBDA виглядає так:

OIBDA = Операційний прибуток + Зношування та амортизація

Цей показник може розкриватися організаціями у звітності, підготовленій за міжнародним стандартам . Показник OIBDA відображає дохідність основної діяльності компанії і не включає неопераційні (позареалізаційні) доходи.

Слід зазначити, що під операційним доходом мається на увазі прибуток, який компанія отримує під час здійснення своєї основної діяльності. Операційний прибуток зазначається у звіті про фінансові результати та розраховується таким чином:

Операційний прибуток = Виручка – Собівартість - Операційні витрати

Операційні витрати включають адміністративні та комерційні витрати, витрати на оплату праці співробітників, а також на оренду приміщень.

Неопераційні доходи на відміну операційних доходів є постійними і пов’язані з поточної діяльністю організації. До них, наприклад, відносяться доходи, які компанія отримує від інвестиційної діяльності. , у тому числі від продажу необоротних активів, цінних паперів, дивідендів.

Тим, що при розрахунку OIBDA не враховуються неопераційні доходи організації, головна його відмінність від показника EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), який визначається як валовий прибуток до відрахування відсотків, податків, а також зносу та амортизації основних засобів та нематеріальних активів.

OIBDA є більш стабільним показником, який найбільшою мірою відображає рівень платоспроможності компанії, оскільки не включає нерегулярні доходи. Як відомо, на підставі EBITDA розраховується такий показник, як рентабельність щодо EBITDA (це відношення EBITDA до виручки компанії). Аналогічний показник рентабельність по OIBDA можна розрахувати на основі операційного прибутку до вирахування зносу та амортизації.

Розглянемо розрахунок показника OIBDA компанії МГТС за даними консолідованої фінансової звітності за 2022 рік. Операційний прибуток компанії становить 15 100 млн руб., Амортизація основних засобів та нематеріальних активів - 9 010 млн руб. Отже, показник OIBDA дорівнює 24110 млн руб., що на 1.7% менше, ніж у 2021 році.Компанія МТС також розраховує показник OIBDA за даними звітності МСФЗ. На графіці нижче можна ознайомитися з тим, як змінювалися значення цього показника протягом 2022 року.

Терміни з цієї ж категорії
Терміни з цієї ж категорії

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.