Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Long-term indexed Treasury bills of Kazakhstan (MUIKAM, Kazakhstan) | Довгострокові індексовані казначейські зобов’язання (МУИКАМ, Казахстан)

Категорія — Державні облігації
Довгострокові індексовані казначейські зобов’язання МУІКАМ (Мемлекеттік ұзақ мерзімді індекстелген қазынашылық міндеттеме) — це довгострокові індексовані казначейські зобов’язання Республіки Казахстан, які є купонними емісійними цінними паперами.

Довгострокові індексовані казначейські зобов’язання МУІКАМ емітуються з термінами обігу понад 5 років, мають бути кратні 12 місяцям та мати номінальну вартість 1000 KZT. Якщо емітентом не передбачена дата розміщення довгострокових індексованих казначейських зобов’язань МУІКАМ, то їх випуск проводиться у передостанній робочий день місяця.

Розміщення та погашення здійснюється за номінальною вартістю, а протягом терміну обігу відбувається виплата винагороди — індексованої купони . Розрахункова база для обчислення суми купона - 30 днів у розрахунковому місяці / 360 днів у розрахунковому році . Виплата індексованого купона здійснюється у дні, встановлені емітентом один раз на рік, із відповідною періодичністю. При цьому виплата має проводитись у 5-й робочий день місяця через кожні 12 повних календарних місяців обігу.

Індексація грошей, вкладених у довгострокові індексовані казначейські зобов’язання МУІКАМ, здійснюється шляхом обчислення індексованого купона, отриманого від складання фіксованого купона, визначеного при розміщенні, та індексу інфляції за купонний період, що минув.

Сума індексованого купона визначається такою формулою:
S=N*I/100+C , де
• S (KZT) — сума індексованого купона довгострокових індексованих казначейських зобов’язань, що підлягають виплаті;
• N (KZT) — сума номінальної вартості відповідної кількості довгострокових індексованих казначейських зобов’язань, що підлягає виплаті;
• I (%) — індекс інфляції за купонний період, що минув, підлягає виплаті, при цьому:
I=(((I1/100)*(I2/100)*(I3/100)*…*(In/100))-1)*100, де I1, I2, I3, …, In — індекси споживчих цін за відповідні місяці купонного періоду значення округляються до трьох знаків після коми;
• C - сума фіксованого купона (C = N * K, де К (%) - значення фіксованого купона, визначеного при розміщенні).

Примітки:
1) Індекс споживчих цін публікується щомісяця Агентством Республіки Казахстан зі статистики.
2) Якщо індекс інфляції за період, що минув, негативний, то значення індексу інфляції приймається рівним нулю.
3) Усі операції з довгостроковими індексованими казначейськими зобов’язаннями інвестори оформляють через первинного дилера.

Перша емісія облігацій типу МУІКАМ відбулася 6 червня 2007 року. Обсяг емісії становив 24.504 млрд. KZT, термін до погашення — 2192 дні, погашення відбулося 6 червня 2013 року. Згодом у 2008 році було розміщено ще два випуски - лютневий, обсягом 16.405 млрд KZT, і квітневий, обсягом 12 млрд KZT. Перший випуск мав термін обігу 6 років (2192 дні), другий випуск звертався 7 років (2556 днів).

З 2015 року довгострокові індексовані казначейські зобов’язання МУІКАМ не розміщувалися, проте вони були включені до «Правил випуску, розміщення, звернення, обслуговування та погашення державних казначейських зобов’язань Республіки Казахстан» (ред. 13.12.2018).
Терміни з цієї ж категорії
Терміни з цієї ж категорії

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.