Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

MREL | MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities)

Директива ЄС про відновлення та санацію банків (BRRD/Bank Recovery Regulation Directive 2014/59 /EU) запровадила важливі зміни для банків, на адресу яких вжито заходів щодо оздоровлення через ризик настання банкрутства. Вони спрямовано захист цілісності капіталу старших кредиторів. Зокрема, у банку має бути відповідна заставному забезпеченню сума зобов’язань, щоб покрити збитки та відновити вимоги до капіталу.

Перша пруденційна вимога до джерел фінансування банку узагальнюється у понятті MREL (Мінімальні вимоги до власних коштів та прийнятних зобов’язань). По суті, це мінімальна вимога до капіталу, мета якої — забезпечити наявність боргових інструментів, які можуть бути швидко виплачені у разі неспроможності та здатних покривати збитки, не впливаючи на процедуру ліквідації банку, що дозволяє уникнути неналежного впливу як на зацікавлені сторони, так і на пріоритети інституціоналів, як правило, вкладників та старших власників облігацій, а також фінансову систему загалом.

Відповідно до цієї вимоги, збитки можуть покриватися трьома категоріями активів: інструменти регулятивного капіталу, незабезпечені субординовані облігації, старші незабезпечені цінні папери.

MREL є доповненням до іншої вимоги - TLAC (Загальна здатність поглинання збитків), введеному в 2015 році . Юридична плутанина між TLAC та MREL призвела до того, що Європейська комісія запропонувала поправку до директиви BRRD, яка отримала назву BRRD 2 (Директива ЄС 2017/2399/EU).

Ця поправка передбачає введення для банків емітентів нового класу незабезпечених облігацій, які називаються старшими непривілейованими облігаціями. Вони є облігаціями, розміщеними на проміжному рівні між старшими боргами з більш високим ступенем пріоритету та молодшими або субординованими боргами.

По суті, старша непривілейована облігація є буфером безпеки, який розміщується між молодшими і старшими зобов’язаннями, випущеними банком. Тобто якщо існують умови для ініціювання звичайної процедури банкрутства, пріоритетна непривілейована облігація класифікуватиметься як «молодша» порівняно з іншими незабезпеченими пріоритетними позиками і як «пріоритетніша» порівняно з субординованими зобов’язаннями. Тип Tier 1 чи Tier 2.

MREL та TLAC відрізняються за: · Емітентам: у випадку MREL це банки ЄС, а у випадку TLAC - виключно G-SII (глобальні системно значущі установи). · Даті набуття чинності: з 1 січня 2016 р. для MREL; з 1 січня 2019 р. для TLAC. · Основі розрахунку: всі активи у разі MREL; для TLAC – лише RWA (активи, зважені з урахуванням ризику). · Можливості відрахування з метою розрахунку вимог до капіталу: відсутні для MREL; у випадку TLAC — для інструментів, «сумісних з TLAC», випущених іншими G-SII, які банк-емітент має у своєму портфелі. · Вимогам до капіталу: 100% для MREL; для TLAC – 16% та 19% активів, зважених з урахуванням ризику, з 2019 по 2022 рік відповідно. · Субординації: основна вимога для застосування TLAC; не обов’язкова, але можлива вимога у разі MREL.

Терміни з цієї ж категорії
Терміни з цієї ж категорії

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.