Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Green Bond | Зелена облігація

Категорія — ESG

Зелені облігації - це боргові цінні папери, що випускаються , щоб залучити інвестиції в проекти, спрямовані на поліпшення екологічної ситуації або хоча б на мінімізацію шкоди, що завдається природі.Надходження від розміщення облігацій використовуються на реалізацію зелених проектів, які повинні бути належним чином описані в документації з випуску цінних паперів. екологічну користь, що підлягає оцінці емітентом з точки зору якісних і, якщо можливо, кількісних характеристик. до зміни клімату, збереження природних ресурсів, збереження біорізноманіття, а також запобігання та контролю забруднення.

Основна причина випуску бондів цього типу – світовий тренд із збереження навколишнього середовища та зниження впливу людини на нього.

Чисті надходження від розміщення зелених облігацій або сума, що дорівнює цим чистим надходженням, повинні бути зараховані на окремий рахунок, сформовані в окремий портфель або іншим чином окремо враховуватися емітентом. Спосіб обліку має бути зафіксований емітентом у вигляді окремої внутрішньої процедури, пов’язаної з проведенням кредитних та інвестиційних операцій щодо зелених проектів.

Види зелених бондів:
• Бонди прямої емісії; • Сек’юритизовані. Перед їх випуском відбувається агрегування заставних активів, які в майбутньому є гарантом виплат за облігаціями.

Підвиди бондів прямої емісії:
• Державні (муніципальні) та випущені міжнародними банками та фінансовими організаціями облігації із загальним зобов’язанням – Передбачають звичайні для цього виду облігацій виплати за зобов’язаннями та терміновість
• Корпоративні облігації із загальним зобов’язанням – Випускаються на фінансування власних «зелених» проектів. Корпорації гарантують виплату за облігаціями своїм балансом. • Проектні облігації – Виплати гарантуються грошовим потом інфраструктурного проекту, а також банками та субнаціональними владами, якщо вони надають такі гарантії
• Дохідні облігації – Виплати здійснюються за рахунок реалізації товарів та послуг, що виробляються в результаті виконання проекту

Підвиди сек’юритизованих «зелених» облігацій:
• Бонди, забезпечені відокремленим пулом активів – Виплати гарантуються грошовим потоком проекту
• Бонди з покриттям – Виплати гарантуються грошовим потоком проекту. Забезпечені збереженими на балансі емітента активами

Терміни з цієї ж категорії
Терміни з цієї ж категорії

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.