Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

GDP | ВВП

(Валовий внутрішній продукт) - це макроекономічний індикатор, який показує сумарну ринкову вартість усіх кінцевих товарів та послуг, вироблених на території держави за певний період.

ВВП є показником, який застосовується з метою оцінки економічного зростання країни, і навіть порівняння рівня розвитку з іншими державами.

ВВП найчастіше вважається національними статистичними органами та міжнародними інститутами. Наприклад, у Росії це Федеральна служба державної статистики (Росстат). Крім того, ВВП можуть розраховувати та публікувати центральні банки (наприклад, Центральний банк Коста-Ріки). ВВП зазвичай оцінюється у національній валюті або у світовій валюті (долар США). Міжнародні інститути (Світовий Банк, МВФ та інші) консолідують національні дані та перераховують їх у долар США.

На графіці нижче наведено динаміку ВВП у млрд доларів США за країнами з різних регіонів світу за останні кілька років, за даними Світового Банку.У таблиці подано основні методи розрахунку ВВП.Як приклади розрахунку ВВП за доданою вартістю можна навести індекси ВВП, розраховані за різними галузями економіки(в транспорті, в будівництві, в секторе услуг). Завдяки цим даним можна зрозуміти важливість галузей для економіки та дізнатися, які країни є аграрними (більшість ВВП формується в сільському господарстві), індустріальними (більшість ВВП формується промисловістю) або постіндустріальними (послуги займають основну роль у виробництві доданої вартості).

При макроекономічному аналізі відстежують і прогнозують динаміку валового внутрішнього продукту і розраховують річний темп зростання ВВП (наприклад, Росії, Греції, Данії, Фінляндії, Албанії). Під нею розуміють темпи зростання економіки. Замість слова "ВВП" можуть застосовувати синонім "економіка".

Більшість урядів націлені на зростання своєї економіки та проводять монетарну та фінансову політику, яка, на їхню думку, краще цьому сприятиме. Наприклад: 1) знижувати податки, що сприятиме зростанню доходів громадян і підприємств та сприятиме збільшенню їх витрат; 2) підвищувати державні витрати, що за інших рівних дає збільшення ВВП за видатками, та збільшувати доходи реципієнтів державних коштів; 3) знижувати відсоткову ставку для стимулювання зростання інвестицій та споживання.

Крім аналізу динаміки ВВП, аналізують структуру ВВП за кожним методом та динаміку зміни структури.

Для оцінки зростання економіки слід розуміти, що ціни постійно змінюються. Це нас підводить до двох понять: номінальний ВВП та реальний ВВП. Номінальний ВВП розраховується у поточних ринкових цінах і від рівня цін економіки. Наприклад, якщо ціни зростають, тобто в країні інфляція, то номінальний ВВП також збільшуватиметься навіть за незмінних обсягів виробництва.

Під реальним ВВП, своєю чергою, розуміється ВВП у постійних цінах, тобто показник, що вимірюється у цінах базового року, з яким проводиться порівняння. Базовий рік орган статистики визначає самостійно. Реальний ВВП розраховується як ставлення номінального ВВП до індексу цін. При цьому індекс цін є відсотковим відношенням цін поточного року до цін базового року (що називається дефлятором ВВП).

Коли кажуть, що "ВВП виріс/упав на n%", наводять реальну оцінку, тобто за мінусом інфляції. Деякі обивателі помилково починають від цієї цифри віднімати споживчу інфляцію, що призводить до повністю некоректних даних.

Приклади ВВП у постійних цінах: Росія, США, Німеччина, В’єтнам, Індія, Мексика, Сербія та ін.). Далі наведено приклади ВВП у поточних цінах: Казахстан, Узбекистан, Вірменія, Китай, Іспанія.

ВВП може розраховуватися на щорічній (наприклад, у Бангладеші), щоквартальної (у Аргентині) та щомісячній основі (наприклад, в Азербайджані). Більшість країн наводить квартальну оцінку, таким чином, щоб порахувати річний ВВП, потрібно скласти 4 квартали. А для щомісячних даних – скласти 12 місяців року. Осібно стоять США, які публікують оцінку ВВП щокварталу, але дають її в річній оцінці з урахуванням сезонності (SAAR). Грубо кажучи, умови кварталу множать на 4.

Використовуючи дані щодо ВВП та населення країни, можна розрахувати ВВП на душу населення. Цей показник дорівнює відношенню ВВП до середньорічної чисельності жителів держави та показує рівень добробуту населення. Зазвичай що вище цей показник, то більше в людей доходи.

Крім того, є такий показник, як валовий національний продукт (ВНП). Основна його відмінність від ВВП полягає в тому, що ВНП враховує блага, вироблені її резидентами як у самій країні, так і за її межами, тоді як ВВП враховує блага, вироблені лише всередині країни. ВНП розраховується, наприклад, у Канаді і на практиці використовується рідше, ніж показник ВВП.
Терміни з цієї ж категорії
Терміни з цієї ж категорії

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.