Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Foreign bond | Іноземна облігація

Категорія — Види облігацій

Іноземна облігація — це облігація, випущена на внутрішньому ринку певної країни іноземною організацією у валюті внутрішнього ринку. Поняття іноземної облігації є збірним та узагальнюючим для деяких особливо популярних типів облігацій, наприклад:

Kangaroo Bond

Yankee Bond

Panda Bond

Samurai Bond

Основні характеристики іноземних облігацій полягають у наступному: 1. Емітент не є резидентом країни, на ринку якої відбувається розміщення. 2. Валюта емісії завжди є валютою країни розміщення. 3. Найчастіше організація емісії відбувається за допомогою внутрішніх учасників ринку, на якому відбувається розміщення. 4. За загальним правилом, іноземні облігації можуть вільно купуватись нерезидентами країни, на ринку якої відбувається розміщення.
Перевагами іноземних облігацій є: 1. Забезпечення доступу внутрішніх інвесторів до ліквідного капіталу. 2. Нівелювання валютних ризиків для приватних інвесторів. 3. Вища прибутковість порівняно з аналогічними, не іноземними облігаціями.
До недоліків (ризиків) іноземних облігацій можна віднести таке: 1. Довша процедура емісії порівняно з класичними облігаціями. 2. У деяких випадках існує ризик подвійного оподаткування (у випадку Samurai bonds). 3. Менш гнучкі параметри розміщення через особливе регулювання.
Приклади: Rabobank, FRN 27jan2027, AUD Mercedes-Benz Group, 2.46% 15dec2026, CAD

Терміни з цієї ж категорії
Терміни з цієї ж категорії

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.