Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Effective Annual Yield | Дохідність облігації

Прибутковість є основним показником, що характеризує облігації. На практиці використовується кілька підходів до розрахунку ставки прибутковості, які можна розбити на дві групи: прості ставки прибутковості (simple yield) та компаунд-ставки або ставки складного відсотка (compound yield).

Прості ставки доходності

  • Поточна доходність (CY, current yield, flat yield) – проста ставка доходності, що розраховується як відношення купонної ставки до чистої ціни облігації. На відміну від купонної доходності враховує поточну чисту ціну облігації. Не враховує тимчасової структури облігації. Вимірює доходність у відсотках від поточної чистої ціни. >>
  • Скоригована поточна доходність (ACY) – проста ставка доходності, що враховує крім купонної доходності також доходність за рахунок приросту капіталу (облік ціни купівлі без урахування НКД).


Компаунд-ставки прибутковості
Компаунд-ставки доходності є ставками складних відсотків. Їх називають також внутрішньою нормою доходності. Компаунд-ставка прибутковості до погашення/оферти (Yield-to-maturity, YTM)
- це ставка складних відсотків, що нараховується з певною періодичністю кумуляції (компаундингу) на початкові інвестиції (чиста ціна + НКД), що дозволяє інвестору отримати у майбутньому всі виплати, що належать облігації;
- це ставка дисконтування, за якої поточна сумарна вартість майбутніх грошових потоків, що надходять до передбачуваної дати погашення (оферти), дорівнюватиме «брудній» ціні облігації.

  • Дохідність до погашення (оферти) (annually compounded yield to maturity, YTM (YTP/YTC)) - це норма прибутковості з річним періодом кумуляції незалежно від тривалості купонного період облігації. Даний підхід використовується при розрахунку прибутковості на ринках Росії, Японії, Норвегії, Італії, Данії, Швеції, Іспанії та інших країн («yields are compounded on annual basis»). >>
  • Номінальна прибутковість до погашення (оферта) (monthly/quarterly/semi-annually compounded yield to maturity, NY (NYP/NYC)) – це норма прибутковості з періодом кумуляції, що дорівнює купонному періоду облігації (monthly/quarterly/semi-annual compounding). Цей підхід використовується на ринках США, Великобританії, Канади, Німеччини, Австралії, Індії, Франції, Швейцарії, Португалії, Південної Африки, Фінляндії, Польщі та інших країн. ). >>


Детальні формули для розрахунку прибутковості, а також приклади розрахунку наведені в довіднику з калькулятора.

Терміни з цієї ж категорії
Терміни з цієї ж категорії

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.