Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Yield to maturity | Дохідність до погашення (оферти)

Дохідність до погашення (оферти) (YTM (YTC/YTP)) – це норма прибутковості з річним періодом кумуляції незалежно від тривалості купонного періоду облігації. Даний підхід використовується при розрахунку прибутковості на ринках Росії, Японії, Норвегії, Італії, Данії, Швеції, Іспанії та інших країн («yields are compounded on annual basis»).

При ціні облігації At Par і НКД = 0 величина YTM буде дещо вищою від ставки купона (для купонних облігацій з купонним періодом менше року).

За випусками з повністю визначеним до дати погашення грошовим потоком розраховується прибутковість до погашення (YTM), за випусками з невиконаними офертами Put/Call та частково визначеним грошовим потоком - прибутковість до оферти Put/Сall (YTP/YTC).


Детальні формули для розрахунку прибутковості, а також приклади розрахунку наведені в довіднику з калькулятора.
Терміни з цієї ж категорії
Registration is required to get access.