Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Covered Bonds | Облігація з покриттям

Категорія — Види облігацій

Покрита облігація – це борговий інструмент, забезпечений портфелем позик, найчастіше іпотечних, за якими нерухомість виступає в як заставу, проте покриттям можуть бути інші активи, наприклад, пенсійні надходження. Відповідно, емітентами можуть виступати як фінансові інститути, так і державні або регіональні органи. Позики, що входять у портфель, залишаються на балансі банку-емітента і є додатковим захистом для власників покритих облігацій, що є однією з головних відмінностей від забезпечених облігацій, за якими активи найчастіше передаються SPV, на яку відповідно переноситься кредитний ризик. Крім того, програми з випуску покритих облігацій підлягають схваленню національним регулятором, яким найчастіше надається додаткова гарантія. Відсоткові платежі за облігаціями покриваються грошовим потоком від позик. Емітент може замістити прострочені чи достроково погашені позики з метою мінімізації ризиків.

Утримувачі покритих облігацій мають преференційне право вимоги у разі настання дефолту. Це є загальним всім подібних облігацій, хоча процедура цієї вимоги, поруч із іншими особливостями даних облігацій (відповідність обраних активів встановленим критеріям, регулювання процедури банкрутства) залежить від специфічних умов, за якими випускаються облігації. Таким чином, навіть у разі дефолту емітента власники облігацій можуть все ще отримувати процентні платежі відповідно до встановленого графіка платежів, а також суму основного боргу на дату погашення покритих облігацій.

Покриті облігації все більш активно використовуються як інструмент фондування поряд з депозитами, випусками старших облігацій та сек’юритизацією іпотечних позик. Випуск покритих облігацій дозволяє емітентам отримати дешевшу вартість фондування для того, щоб видавати іпотечні позики на житлову та комерційну нерухомість, а також у деяких країнах покривати державний борг. Таким чином, покриті облігації відіграють важливу роль у фінансовій системі.

Покриті облігації характеризуються такими основними рисами, що визначаються спеціалізованим законодавчим актом або в рамках загального законодавства:

• Облігації випускаються емітентами, діяльність яких перебуває під наглядом та контролем відповідних державних чи незалежних органів.
• Утримувачі покритих облігацій мають перевагу у вимаганні коштів над власниками незабезпечених зобов’язань.
• Емітент облігацій повинен підтримувати необхідний обсяг активів у портфелі, що є покриттям, за даними облігаціями для можливого покриття всього обсягу випущених облігацій.

Терміни з цієї ж категорії
Терміни з цієї ж категорії

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.