Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Contingent Convertibles (CoCos) | Умовно конвертовані облігації (CoCos)

Категорія — Види облігацій
Contingent Convertibles (CoCos) або умовно-конвертовані облігації - це боргове зобов'язання, яке конвертується в власний капітал при виникненні фінансових проблем у емітента. Інакше кажучи, якщо капітал емітента починає знижуватися і доходить до певної межі, то облігація або конвертується в акції емітента, або списується.

За своєю структурою облігації CoCo складаються з механізму абсорбції збитків (the loss absorption mechanism: конвертація або списання) і тригера (trigger), який цей механізм запускає. Облігація може мати один або кілька тригерів, які прив'язані до бухгалтерських або ринковим показниками, наприклад, CET1 (Common Equity Tier I), стосовно капіталізації до активів компанії, і т д.

Наведемо кілька прикладів Contingent Convertibles: Barclays Bank PLC, 7.625% 21nov2022, USD, Credit Agricole SA, 8.125% 19sep2033, USD, Credit Suisse Group AG, 7.5% perp., USD.

Найчастіше емітентами подібних облігацій є банки і фінансові інститути, найбільш типові інвестори - банки і індивідуальні інвестори Європи і Азії, які отримують велику прибутковість за те, що беруть більший ризик в порівнянні з класичними облігаціями.

Ринок таких облігацій почав активно зростати після світової фінансової кризи 2009 року в основному в зв'язку з жорсткістю вимог фінансових регуляторів до достатності капіталу банків.
Терміни з цієї ж категорії