Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Commercial Paper | Комерційна облігація

Категорія — Види облігацій

Комерційна облігація — короткострокове незабезпечене боргове зобов’язання, випущене компанією для залучення фінансування терміном до одного року на локальному борговому ринку. Зазвичай емітентами цього інструментів є банки і великі корпорації покриття короткострокової дебіторську заборгованість та інших короткострокових фінансових зобов’язань. Найчастіше випуск комерційної облігації є частиною безперервної значно більш тривалої програми запозичення, яка може бути розрахована на кілька років (характерно для країн Західної Європи) або зовсім безстроковою (характерно для ринку США). У рамках таких програм запозичень при погашенні раніше випущених комерційних паперів емітент відразу випускає нові, що робить такий спосіб фінансування схожим на револьверну кредитну лінію.

Характерними рисами комерційних облігацій є:

• Відсутність забезпечення активами, тобто зобов’язання гарантується лише загальною кредитоспроможністю позичальника.

• Оскільки цей інструмент є інструментом грошового ринку, термін обігу комерційної облігації зазвичай варіюється від одного дня до року. Незважаючи на загальноприйняте обмеження терміну погашення паперів грошового ринку верхнім кордоном в один рік, на різних локальних боргових ринках зустрічаються і комерційні облігації з терміном обігу до трьох років (наприклад, El Corte Ingles, випущені на ринку Іспанії, та облігації Групи Астон, випущені на ринку Росії).

Комерційні облігації випускаються в основному з дисконтом, проте зустрічаються і купонні папери з фіксованою ставкою.

• Цей інструмент характеризується низькою ліквідністю через те, що інструменти розміщуються серед вузького кола інвесторів, які тримають інвестицію до погашення.

• Розміщення комерційних облігацій зазвичай відбувається за закритою передплатою без попереднього маркетингу випуску. Для емітента основним плюсом такого способу фінансування є нижча вартість запозичень у вигляді спрощеної процедури реєстрації й тому нижчих операційних витрат випуску. Недоліком є обмежений доступ до випуску даного типу інструментів – емітентами комерційних облігацій на більшості локальних ринків можуть бути тільки великі корпорації з високим кредитним рейтингом. Для інвестора інвестиції в комерційні облігації з одного боку пов’язані з низьким кредитним ризиком – високий кредитний рейтинг емітента та короткий термін обігу зводять ризик дефолту до мінімуму, з іншого боку – з порівняно низькою прибутковістю та з високим ризиком ліквідності через відсутність активного вторинного ринку для даного інструмент.

Терміни з цієї ж категорії
Терміни з цієї ж категорії

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.