Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Catastrophe bonds (Cat bonds) | Катастрофні облігації

Категорія — Види облігацій
Катастрофні облігації (Catastrophe bonds, Cat bonds) – боргові інструменти, які дозволяють страховим компаніям отримувати додатковий капітал у разі настання певних подій, таких як урагани, торнадо, посухи, землетруси тощо. За такими облігаціями , у випадку, якщо відбувається одна з перелічених вище подій, інвестор перестає отримувати грошовий потік або отримує його в меншому розмірі, а у емітента з’являються додаткові кошти для фінансування виплат за небажаними подіями. Наведемо кілька прикладів катастрофних облігацій: 2001 Cat Re, FRN 8jan2024, USD, Sanders Re, FRN 7apr2022, USD, La Vie Re, FRN 6oct2023 , USD.

Традиційними інвесторами катастрофічні облігації є інституційні інвестори, головним чином, хедж-фонди. Емітентами виступають страхові компанії через спеціальні SPV, які також називають SPRV (Special Purpose Reinsurance Company). Процентна ставка зазвичай вища за класичний облігацій, оскільки немає 100% захисту капіталу інвестора.

Інструмент є цікавим з погляду диверсифікації портфеля, оскільки локальні природні катастрофи часто не корелюють із рухами на фінансових ринках.
Терміни з цієї ж категорії
Registration is required to get access.