Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Cash flow | Грошовий потік

Категорія — Фінансова звітність
Грошовий потік – це надходження та вибуття коштів компанії за певний період часу, які відбуваються при здійсненні нею різних видів діяльності.

У фінансовій звітності МСФЗ та локальним стандартам, наприклад, РСБО, інформація щодо грошових потоків компанії розкривається у складі звіту про рух грошових коштів. У цій формі звітності, як правило, представлені дані щодо трьох типів грошових потоків компанії, а саме:

1. Операційний грошовий потік. Це рух коштів у межах поточної (операційної) діяльності підприємства. Вважається основним грошовим потоком. Включає у собі надходження від товарів і послуг, оренди, і навіть платежі постачальникам і підрядникам, Витрати оплату праці, сплату прибуток.

2. Інвестиційний грошовий потік. Включає доходи від інвестиційної діяльності (наприклад, від реалізації основних засобів і нематеріальних коштів). активів, продажу акцій та облігацій, від повернення кредитів та позик, отримані дивіденди), а також вкладення у необоротні активи та цінні папери (акції, облігації).

3. Фінансовий грошовий потік. До складу грошового потоку від фінансової складової діяльності підприємства включаються надходження від випуску облігацій, від отримання кредитів і позик, і навіть виплату дивідендів, платежі, пов’язані з погашенням боргових цінних паперів, із поверненням кредитів та позик.

Існує також поняття чистого грошового потоку (net cash flow), під яким мається на увазі різниця між надходженням та вибуттям коштів компанії при виконанні нею конкретної діяльності.

Відповідно чистий грошовий потік може бути позитивним та негативним. Якщо показник вищий за 0, це свідчить у тому, що компанії вистачає грошей оплати своїх зобов’язань перед контрагентами, якщо нижче 0, то свідчать про недостатності коштів.

Це є важливим індикатором інвестиційної привабливості компанії. Крім того, чистий грошовий потік з операційної діяльності застосовується при розрахунку вільного грошового потоку.

Нижче наведено дані щодо грошових потоків емітента Mashreqbank за 2 останні звітні періоду.Більш докладна структура грошових потоків даного банку представлена в його консолідованій фінансовій консолідованій фінансовій звітності.

Терміни з цієї ж категорії
Терміни з цієї ж категорії

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.