Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Carrot-and-Stick Bond

Категорія — Види облігацій
Carrot-and-Stick Bond — облігація, що конвертується, з умовою «батога і пряника». «Пряник» виражається в нижчій, ніж зазвичай, премії за конвертацію в акції. «Кнут» — це право емітента відкликати випуск із зазначеною премією, якщо ціна акцій перевищує певний відсоток від ціни конвертації. Особливості:
• гібридний продукт: поєднує в собі боргове зобов'язання та опціон Call на акції емітента; • ідея випуску такого інструменту — залучення інвесторів, зацікавлених не лише в отриманні фіксованого доходу, а й у примноженні капіталовкладень у разі зростання акцій емітента;
• спрощений структурний продукт, не обтяжений високими комісіями; • власник може випробувати на собі наслідки як заохочувального, так і карає характеру залежно від дій, що ним здійснюються, які обумовлені його інвестиційною стратегією;
• кількість акцій, яку можна отримати від конвертації кожної облігації, визначає коефіцієнт конвертації або конвертаційна премія.

Переваги для інвестора:
• стабільний купонний дохід та можливість отримати акції компанії за ціною, нижчою від ринкової;
• премія до поточної ринкової ціни фіксується на такому рівні, що не потрібне значне зростання ціни акцій, щоб конвертація стала вигідною;
• можливість отримати потенційно більш високу прибутковість за мінімальних ризиків;
• гарантоване повернення вкладених коштів. Переваги для емітента:
• вартість обслуговування боргу нижча завдяки невисоким купонним платежам; • фіксація мінімальної ціни, за якою будуть розміщені акції.

Недоліки:
• невисока купонна доходність; • можливість примусового відкликання облігацій емітентом; • для емітента: ризик реалізації акцій за ціною суттєво нижчою за ринкову; • для акціонерів емітента: випуск облігацій, що конвертуються, — ризик розмивання часток.
Терміни з цієї ж категорії