Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Глосарій

Asset-Backed Security (ABS)

Категорія — Види облігацій
Asset-Backed Security — цінний папір, заснований на пулі активів або забезпечений грошовими потоками, що генеруються активами.

Особливості:

• угоди з цінними паперами, забезпеченими активами, є позабалансовою сек’юритизацією, при якій активи списуються з балансу банку-оригінатора та передаються на баланс спеціально створеному фінансовому посереднику (англ. Special Purpose Vehicle, SPV), який здійснює емісію цінних паперів; джерелом платежів з таких паперів служить виручка за переданими активами; отримані оригінатором кошти рефінансуються на грошовому ринку чи ринку капіталу;
• на відміну від іпотечних цінних паперів (MBS) Asset-Backed Securities забезпечуються активами, що не є іпотечними кредитами;
• пул активів може включати споживчі кредити, дебіторську заборгованість за кредитними картками, платежі за оренду обладнання, роялті та інші очікувані грошові потоки;
• сек’юритизовані активи можуть бути неліквідними та мати властивість індивідуального користування;
• кредитний рейтинг цінних паперів, забезпечених активами, може бути вищим, ніж якби цінні папери були випущені банком-оригінатором, оскільки вони «очищені» від властивих йому ризиків, що робить ці активи привабливішими для інвесторів.

Переваги для банку-оригінатора:

• підвищення ліквідності шляхом перепакування активів: перетворення неліквідних активів на ліквідні, які набувають цінності як об’єкт інвестування; Тендери • додаткове джерело фінансування; Тендери • зниження вартості залучених ресурсів;
• ефективний поділ ризиків; Тендери • оптимізація управління балансом оригінатора;
• покращення фінансових показників;
• списання частини активів з балансу знижує обсяг активів банку, зважених з урахуванням ризику, що вивільняє капітал, надаючи можливість видавати ще більше кредитів.

Переваги для інвестора:

Інвестиції в активи позичальника за наявності можливості вибору траншу з відповідним співвідношенням «ризик — прибутковість»; • диверсифікація активів, що лежать в основі пулу, дозволяє знизити ризик цінного паперу; Тендери • цінні папери, забезпечені активами, менше схильні до цінових коливань порівняно з корпоративними облігаціями;
• прибутковість за такими цінними паперами вища, ніж за державними облігаціями з порівнянним рейтингом; Тендери • диверсифікація інвестиційного портфеля інвестора.

Недоліки:

• ризик дефолту (кредитний ризик);
• процентний ризик, пов’язаний з тим, що розмір процентних платежів, що генеруються активами протягом терміну операції, виявиться нижчим, ніж відсотки, що виплачуються за цінними паперами (наприклад, коли цінні папери мають фіксовану ставку відсотка, а активи — плаваючу, або навпаки);
• ризик дострокового погашення, спричинений достроковим виконанням зобов’язань позичальниками і що тягне за собою зменшення інвестиційного доходу, особливо в умовах зниження процентної ставки;
• валютний ризик, який виникає, коли активи номіновані та генерують грошові потоки у валюті, відмінній від валюти, в якій номіновані та сплачуються цінні папери;
• складність самостійної оцінки інвестором кредитного ризику базових активів;
• юридична складність здійснення угод та тривалість підготовки.
Терміни з цієї ж категорії
Терміни з цієї ж категорії

вивчити найповнішу базу даних

800 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

9 000

ETF

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.